Algemene voorwaarden

Ik zet al mijn kennis en ervaring in, om de cliënt op de best mogelijke manier te helpen. Het resultaat van de sessie staat of valt met de motivatie van de cliënt. Eigen inzet is noodzakelijk, ik begeleid de cliënt, op de meest optimale manier door de sessie heen, om tot het juiste resultaat te komen. Het onbewuste en/of het hoger bewuste van de cliënt doen al het werk.

Mijn streven is optimale service voor de cliënt te bieden en daarbij vind ik het belangrijk duidelijkheid te scheppen. De algemene voorwaarden dragen daaraan bij.

Prijzen zijn per sessies inclusief 21% btw en duren gemiddeld 1,5 tot 2 uur.  De voorbereiding van de sessies en het intakegesprek zijn inbegrepen in de prijs.

Afspraak annuleren of niet op komen dagen

Je kunt de sessie tot 48 u. vóór de afspraak kosteloos annuleren. Afspraken die minder dan 48 u. vóór de aanvang van de sessie worden afgemeld of afgebeld worden in rekening gebracht. Het niet afmelden en/of niet op komen dagen betekent dat je geen sessies meer kunt boeken of verzetten. Op zo'n korte termijn kan de vrijgekomen tijd niet meer opgevuld worden door een andere cliënt.

Geen medische diensten

Soms komt het voor dat er samengewerkt moet worden met artsen, psychologen en psychiaters. Daarom zal bij de intake altijd gevraagd worden naar de medische achtergrond. Ik lever geen medische diensten, zal nooit een diagnose stellen en zal nooit claimen genezing te kunnen bieden. Behandeling is alleen mogelijk wanneer de benodigde medische behandelingen voortgezet worden. Hypnose is een heel goed hulpmiddel als aanvulling op uw behandelplan. Raadpleeg altijd uw arts als u twijfelt over een hypnose sessie. Cliënten met zware psychiatrische problematiek zal ik niet in behandeling nemen.

garantie

Er kan op geen enkele manier garantie geboden worden. Artsen, psychologen, andere therapeuten en zelfs medicijnen kunnen dat ook niet  bieden. Ik zal dus nooit claimen dat volledige genezing mogelijk is. Uiteraard doe ik mijn uiterste best om het juiste resultaat te bereiken. Dit is mede afhankelijk van de inzet van de cliënt

Klachtenprocedure VHEN

Hipnotiq praktijk voor hypnotherapie is bij Vereniging Hypnose Experience Nederland aangesloten. Dit orgaan is een onafhankelijke geschillencommissie waar cliënten zich toe kunnen wenden indien de initieel gevolgde klachtenprocedure niet aan de verwachtingen heeft voldaan. De geschillencommissie heeft als doel te bemiddelen tussen klager en verweerder. Voor de te volgen procedure wordt verwezen naar: http://www.vhen.nl/diensten/particulieren/. Op deze site kunt u een aanvraag indienen en meer informatie over de procedure lezen.

Een verzoek tot bemiddeling kan pas worden gedaan nadat verweerder redelijkerwijs alles heeft gedaan om de klager tevreden te stellen welke niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid. De klacht dient in dat geval uiterlijk vier weken na afronding van de interne klachtenprocedure bij VHEN te zij  ingediend.

De voorzitter van de geschillencommissie zal een klacht of beroep ontvankelijk of niet ontvankelijk verklaren. Na ontvangst van een klacht door VHEN stuurt het secretariaat uiterlijk binnen zeven werkdagen een ontvangstbevestiging aan klager en verweerder en stelt de verweerder in staat om binnen een redelijke termijn met een reactie te komen. De geschillencommissie doet uiterlijk  binnen drie weken na sluiting van haar onderzoek uitspraak. Indien door de geschillencommissie aanbevelingen zij  gedaan, dient de verweerder binnen een maand na ontvangst van de uitspraak aan te geven welke maatregelingen getroffen worden. Indien de commissie besluit tot schorsing ziet de commissie erop toe op handhaving daarvan. Tegen de uitspraak van de commissie is geen hoger beroep mogelijk.

Met het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Een link van deze pagina wordt toegevoegd aan het intakeformulier.